Läkarintyget viktigt om du blir akut sjuk, skadad eller överfallen på resan

Om du blir sjuk på resan, eller råkar ut för en olycka, skaffa ett läkarintyg där ordinationerna tydligt framgår. Läkarintyg är oftast helt avgörande för att du ska få ersättning från reseförsäkringen.

Som EU-medborgare har du rätt till nödvändig sjukvård inom EU. Sverige har också avtal om viss sjukvård med några länder utanför EU, exempelvis Australien. Men även när du reser till ett europeiskt land bör du ha en reseförsäkring. Det behövs till exempel om du skulle behöva ambulansflyg hem. Läs mer på sidan Oförsäkrad utomlands.

Ersätter bara nya sjukdomar

Reseförsäkringar betalar bara för kostnader som du inte kunnat förutse. Du kan alltså inte få ersättning för pågående vård. I några hemförsäkringar ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du är på resa. Du kan då få ersättning för bestående besvär. Olycksfallsförsäkringen kan gälla även om du reser inom Sverige (vid minst 2 dygns resa).

Kronisk sjukdom

Har du en kronisk sjukdom bör du i god tid kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller om du skulle bli akut försämrad på resmålet. Be att få svaret skriftligt. Du kan som komplement kontakta din läkare för att få en bedömning och läkarintyg. Men det är endast bolaget som avgör ersättningsfrågan. Läs mer om Oväntad försämring här.

Intyg även på vila

Om du av en läkare ordineras vila på utlandsresan så ska du kräva ett läkarintyg. Av intyget bör det framgå dels varför du har ordinerats vila, dels antalet sjukdagar.

Digital läkare oftast inte tillräcklig  

Att ”besöka” en läkare via en app eller på webben har blivit allt vanligare. Om du blivit sjuk eller skadad när du är på resa kan det kännas lockande att välja det alternativet i stället för ett fysiskt läkarbesök, men då är risken stor att du blir utan ersättning från din reseförsäkring för dina vårdkostnader eller förstörda semesterdagar.

De flesta försäkringsbolag kräver att du ska besöka en läkare på plats på resmålet. Det innebär att försäkringsbolagen för närvarande inte generellt accepterar utlåtanden från en läkarkontakt via en app- eller webblösning när du är utomlands.

Överfall

I alla hemförsäkringars reseskydd ingår också ett överfallsskydd som kan ge dig ersättning om du råkar ut för en misshandel. Dessutom ett rättsskydd som kan ersätta kostnaderna för ett juridiskt ombud och ett ansvarsskydd, som kan ersätta skadeståndskrav som riktats mot dig.

Larmcentral

Om du blir sjuk eller skadad utomlands och är i behov av akut hjälp ska du kontakta försäkringsbolagets larmcentral (se i försäkringsvillkoren eller på sidan Checklista på resan). Om du behöver resa hem i förväg måste alltid ditt försäkringsbolag godkänna din hemresa innan du åker.