Förseningar på resan

Det reseskydd som finns i din hemförsäkring kan ersätta både försenat bagage och personförsening, det vill säga om du eller någon som omfattas av din hemförsäkring blir försenad till ett anslutningsflyg eller liknande.

De flesta bolag har en karenstid på mellan 6 och 8 timmar. De belopp som visas i försäkringsvillkoren avser maximal ersättning, men vanligast är att bolagen betalar ut
t ex 400 kr per påbörjad 12-timmarsperiod.

Även outnyttjade semesterdagar kan ersättas. Men här varierar försäkringsbolagens villkor mycket.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå