Om avbeställningsförsäkringar

Vad har du för avbeställningsskydd? Vem gäller det för? För en dyr resa kan du behöva flera olika avbeställningsskydd, till exempel både det i kontokortet och i hemförsäkringen. Du kan också teckna en separat avbeställningsförsäkring som täcker fler händelser än akut sjukdom och olycksfall.

Redan innan du beställer en resa bör du och dina medresenärer ta reda på vad ni har för avbeställningsskydd. För att det ska vara möjligt att få ersättning från en avbeställningsförsäkring måste försäkringen finnas innan resan är slutbetald.

Ett avbeställningsskydd kan ingå:

  • i en mer omfattande hemförsäkring
  • om du köper ett resetillägg till din hemförsäkring
  • om du köper en separat avbeställningsförsäkring
  • om du köper ett avbeställningsskydd av en researrangör
  • när du betalar resan med ett kort

Kan ingå i din hemförsäkring

Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring. Det ingår oftast ett avbeställningsskydd i de mer omfattande hemförsäkringarna. Om det inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna ett resetillägg eller utöka omfattningen på din hemförsäkring.

Kontokortsförsäkringen innehåller ofta avbeställningsskydd

Om du betalar resan med kort ingår det nästan alltid någon typ av avbeställningsskydd. Men kontrollera vilket maxbelopp som ersätts och vilka personer som omfattas. Oftast ingår den familj som du bor ihop med och ibland andra närstående som mor- och farföräldrar. Kontrollera också hur stor del av resan som måste betalas med kortet för att kortförsäkringens avbeställningsskydd ska gälla. Vissa kortutgivare kräver att minst 75 procent av resans pris har betalats med kort, medan andra nöjer sig med 50 procent.

Räcker ersättningen i avbeställningsskyddet?

Om du har bokat en dyr resa kanske inte ett enda avbeställningsskydd räcker. Då kan du täcka upp kostnaderna för en avbokning genom att använda flera olika avbeställningsskydd, till exempel både det i kontokortet och i hemförsäkringen.

Du kan även teckna separata avbeställningsskydd som täcker andra händelser än akut sjukdom och olycksfall. Du kan till exempel köpa ett avbeställningsskydd som gäller när själva syftet med din resa blir förstört ( till exempel om du inte kan spela golf på grund av att du brutit ett finger), om ett evenemang blir inställt eller om du blir uppsagd från ditt jobb.

Intyg krävs för avbeställning

Om du måste avbeställa din resa på grund av att du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall behöver du kunna visa upp ett läkarintyg för försäkringsbolaget. Läkarintyget bör innehålla uppgifter om din diagnos och ett datum för din första behandling eller undersökning. Dessutom bör läkarintyget visa datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens beslut att avråda dig från att resa. Om du måste avboka din resa för att det hänt något allvarligt hemma, som en brand, ett inbrott eller någon annan större egendomsskada, krävs oftast att du kan visa en polisanmälan eller ett intyg från det försäkringsbolag som ersätter skadan.

Sjuk redan när du bokade resan

Avbeställningsskyddet gäller inte om du var sjuk redan när du bokade resan. Vissa försäkringsbolag ersätter dock akuta försämringar som du inte hade anledning att räkna med.

Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa. Det är bara försäkringsbolaget som kan ge ett förhandsbesked om du kan få ersättning för en avbokning på grund av din sjukdom eller skada. Se till att du avbokar din resa så snart du kan. Du får ingen ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att du dröjer med avbokningen. Kostnader som kan återbetalas från ett reseföretag eller transportbolag ersätts inte. Sådana kostnader får du själv kräva av företaget.