Om försäkringar när du ska arbeta eller studera utomlands

Du behöver en särskild försäkring om du ska resa utomlands för att studera, praktisera eller arbeta, till exempel som au pair. För att hjälpa dig att välja försäkring har vi sammanfattat viktig informationen om vad försäkringarna ersätter och inte.

Vanliga reseförsäkringar gäller bara för turister och ersätter oftast inte skador som har samband med studier, arbete eller praktik. Reseförsäkringarna som är anpassade för dig som ska jobba eller plugga utomlands kan ge ersättning för olika kostnader som du kan drabbas av. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader om du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall. Försäkringen kan också ersätta kostnader för hemtransport efter olycksfall eller sjukdom. Om du får en livshotande skada eller sjukdom kan försäkringen också ersätta en anhörigs resa till dig.

Skaffa försäkringen innan du åker

Tänk på att teckna din försäkring i god tid före avresan. När du har lämnat Sverige är det svårt att beviljas ett försäkringsskydd. Om du väljer att stanna kvar längre utomlands måste du förlänga din reseförsäkring och betala premien innan försäkringsskyddet löper ut.

Återbetalning av utbildningskostnaden

Det kan också ingå återbetalning av utbildningskostnaden om du blir sjuk eller skadas. Det innebär att du kan få pengar tillbaka för de dagar av utbildningen som du inte kunnat utnyttja. En förutsättning är förstås att terminsavgiften eller kursavgiften var betald.

Undantag för skadestånd och tvister

Observera att försäkringsbolagen oftast inte betalar ut skadeståndsanspråk eller kostnader för tvister som är kopplade till ditt arbete eller studierna, det vill säga att rättsskyddet och ansvarsskyddet inte gäller i merparten av försäkringarna. Vissa av försäkringarna ersätter dig däremot vid sådana händelser om du arbetar som au pair eller som volontär.

Samtliga försäkringar täcker däremot skadeståndsanspråk och tvister som uppstår på din fritid.

Utbytesstudent eller arbeta utomlands för staten?

Alla som åker utomlands som utbytesstudenter via en svensk högskola eller universitet ska också omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utlandsstudier. Du som ska arbeta utomlands för en statlig myndighets räkning ska också omfattas av Kammarkollegiets reseförsäkring.