Vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring kan tecknas av dig som enskild privatperson. Det finns ofta krav på att du ska vara i en viss ålder och du måste få en hälsodeklaration beviljad. Hälsodeklarationen är ett formulär med frågor om din hälsa. Det är viktigt att du svarar utförligt och sanningsenligt.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå