Behöver du en sjukvårdsförsäkring?

Tänk på att du inte kan få vård för en sjukdom som du redan har när du tecknar försäkringen.

Anledningar till att skaffa en sjukvårdsförsäkring är:

  • Om du hör till en region (f.d. landsting) som har långa vårdköer. Se efter här: Regioner - väntetider i vården
  • Om du skulle behöva specialistvård som kräver remiss och du inte vill gå via vårdcentralen.

Tänk på att kontrollera att försäkringen kan ge dig den vård du förväntar dig. Många vill ha vård i sitt närområde medan andra tycker att specialistkompetensen är det viktigaste. Kontakta försäkringsbolaget och ställ frågor.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå