Sänks försäkringsbeloppet med åldern?

Försäkringsbeloppet i en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring är grunden till alla beräkningar av ersättning för bestående men. Men även om du valt ett högt försäkringsbelopp är det inte säkert att din ersättning beräknas på det beloppet.

Försäkringsbeloppet sänks ofta från viss ålder.

I förköpsinformationen och i försäkringsvillkoren

Ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats försäkringsbeloppet i din försäkring sänks (t ex med 2,5 procent per år från 46 års ålder). Procentsatserna varierar för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Du kan läsa om det i förköpsinformationen och i försäkringsvillkoren. Det kan vara stora skillnader mellan olycksfallsförsäkringarna.

 Så kan åldersavtrappningen påverka ersättningen

 

 

Diagrammet ovan visar följande exempel:

Peter tecknar en olycksfallsförsäkring när han är 35 år och väljer ett försäkringsbelopp på 890 000 kr. Han fortsätter att betala sin försäkring men från 46 års ålder sänks försäkringsbeloppet med 2,5% per år.

När Peter har blivit 60 år råkar han ut för en motorcykelolycka och skadar sitt ena ben så allvarligt att det måste amputeras under knät. Peter får en protes med bra funktion och hans medicinska invaliditetsgrad bedöms till 12%.

Peters försäkringsbelopp har nu sänkts till 556 250 kr och ersättningen för den medicinska invaliditetet blir då 12% av det beloppet, dvs 66 750 kr.

Om Peter hade råkat ut för samma skada som 40–åring hade hans ersättning i stället blivit 12% av det ursprungliga försäkringsbeloppet 890 000 kr, dvs 106 800 kr. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå