Val och behov

Här hittar du några viktiga saker att tänka på när du ska teckna en olycksfallsförsäkring eller vill se över ditt försäkringsskydd.

Har du någon olycksfallsförsäkring

Tänk på att du kan omfattas av en olycksfallsförsäkring genom till exempel din arbetsgivare, facket eller vara medförsäkrad i din partners försäkring. Ta reda på vad din olycksfallsförsäkring omfattar eller vilket skydd du saknar och kan behöva komplettera med. Tänk på att du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada om du får bestående besvär.

Gruppförsäkring eller individuell försäkring

Det finns skillnader mellan gruppförsäkringar och individuella försäkringar, bland annat ersättningsnivåer och hur försäkringen kan sägas upp.

Välj försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är viktigt eftersom det påverkar vilken ersättning du får om din skada leder till bestående besvär. För ett högt försäkringsbelopp betalar du högre premie. Välj ett försäkringsbelopp som passar din ekonomi.

Din ålder har betydelse

  • om du får köpa försäkringen
  • när försäkringen upphör
  • vilken ersättning du får vid bestående besvär. Försäkringsbeloppet sänks ibland från viss ålder (t ex 5 % per år från 56 års ålder)

Olycksfallsförsäkringen är ingen reseförsäkring

En olycksfallsförsäkring är inte ett alternativ till en reseförsäkring när du ska åka utomlands. Till exempel ersätts inte vårdkostnader utomlands och efter 12 månaders vistelse utanför Norden gäller olycksfallsförsäkringen inte alls.

Ägnar du dig åt riskfyllda aktiviteter

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar inte ger ersättning för skador som du fått när du deltagit i riskfyllda aktiviteter (t ex bungyjump) eller om du är professionell idrottsutövare.

Extern webbplats

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå