Invaliditetsersättningar

Du bör ha en olycksfallsförsäkring för att kunna få ersättning om du drabbas av en bestående skada.

Den ersättning du kan få om du fått någon bestående funktionsnedsättning kallas för medicinsk invaliditet. I en del olycksfallsförsäkringar finns också ersättning för ekonomisk invaliditet. Det innebär att du kan få ersättning om du inte längre kan arbeta - blir bestående arbetsoförmögen som det också heter.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå