Inkomstförsäkringar vid sjukdom

Blir du långvarigt sjukskriven kan en inkomstförsäkring vid sjukdom (sjukförsäkring) ersätta en del av din förlorade lön.

Behov av försäkring?

För att ta reda på om du bör teckna en sjukförsäkring behöver du känna till vilka försäkringar du omfattas av och få koll på hur mycket pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. På webbplatsen ersattningskollen.se kan du räkna ut hur mycket ersättning du får om du skulle bli sjukskriven.

90 % av din lön

Enligt försäkringsvillkoret får ersättningen från dina privata sjukförsäkringar uppgå till max 90% av din lön sammanräknat med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning och ersättning från annan försäkring via arbetet eller facket.

Tänk även på att du via din bank kan ha teckna en försäkring som ger ersättning för inkomstbortfall på grund av sjukskrivning ett så kallat låneskydd eller betalskydd.

Frågor om hälsa vid ansökan

Vid ansökan om försäkring kan försäkringsbolaget ställa frågor om din hälsa. Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifterna kan innebära att försäkringen inte gäller.

Ersättning

Den sjukperiod som kan ersättas varierar mellan försäkringarna.  Det finnas begränsningar i antalet dagar som kan ersättas och det är vanligt att rätten till ersättning upphör vid pensionsåldern. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.

När du varit sjukskriven en längre tid, mer än 12 månader, kan ersättningen uppräkas så att den följer utvecklingen av prisbasbeloppet.

Karenstid

Sjukförsäkringen börjar vanligtvis ge ersättning efter att du varit sjukskriven i tre månader. Det kallas karenstid. För stress- och smärtrelaterade samt psykiska besvär är det vanligt att försäkringen inte börjar att gälla förrän efter ett år.

Fler begränsningar

Försäkringen gäller vanligtvis inte för arbetsoförmåga som uppstått på grund av att du ägnat dig åt riskfyllda aktiviteter till exempel bergsklättring eller professionell idrott.

Externa webbplatser

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå