Om inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkringar kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall.

En inkomstförsäkring tecknar du för att inte förlora mycket pengar om du blir arbetslös eller sjukskriven.

Det är inte möjligt att få full kompensation för inkomstbortfallet eftersom det finns begränsningar i lag och försäkringsvillkor.

En inkomstförsäkring kan du teckna både som individ och som grupp. En individuell försäkring tecknar du själv och en gruppförsäkring erbjuds du ofta av din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

De försäkringar du själv tecknar är ett komplement till de ersättningar som betalas ut från:

  • Försäkringskassan,
  • A-kassan
  • försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • gruppförsäkring via ditt fackförbund.

Du kan också erbjudas att teckna ett betalskydd eller låneskydd som hjälper dig att klara av betala kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven.