Om din ansökan av barnförsäkring inte beviljas

De flesta barn beviljas försäkring. Men cirka 10 procent av alla barn får avslag eller ett erbjudande om en begränsad försäkring eftersom bolaget anser att de tillhör en grupp som utgör en högre risk.

Ungefär 3 procent av alla som ansöker får inte någon försäkring alls. I samband med ett avslag erbjuder bolagen ofta en olycksfallsförsäkring för barnet och uppmanar dig att återkomma med en ny ansökan när barnet blir äldre.

Många som får avslag har antingen ett barn som är för tidigt fött, har låg födelsevikt eller är adoptivbarn. I takt med att kunskapen ökar och vården för barn med låg födelsevikt förbättras så bör rimligen möjligheten att beviljas försäkring öka.

Om försäkringsbolaget avslår din begäran om barnförsäkring har du enligt Försäkringsavtalslagen (FAL) rätt att få en individuell motivering till deras avslag. Ett avslag kan prövas av Personförsäkringsnämnden och slutligen i allmän domstol. Försäkringsbolagen gör inte alltid samma riskbedömning, så får du avslag i ett bolag kan du ansöka om försäkring i ett annat bolag.

Ett alternativ till en individuell barnförsäkring kan vara en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare. Föräldrar som har en gruppförsäkring kan ofta medförsäkra sina barn utan att lämna någon hälsodeklaration för dem. Men var medveten om att du aldrig kan få ersättning för sjukdomar och skador som visat symtom innan du tecknade försäkringen.