Individuell försäkring eller gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är en viss försäkringslösning som en organisation, förening eller arbetsgivare har avtalat fram med ett försäkringsbolag. Du kan teckna gruppförsäkringen om du tillhör gruppen, vilket du exempelvis kan göra genom din anställning eller ett medlemskap i en idrottsklubb.

Barnförsäkringar som du själv betalar för finns både som individuella försäkringar och som gruppförsäkringar. När du vill teckna en individuell försäkring kontaktar du själv ett försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar.

En del gruppförsäkringar innehåller bara ett grundskydd för barnet, där framförallt invaliditetsersättningar ingår. De försäkringarna kan du behöva komplettera med en individuell försäkring. Hur försäkringsskyddet skiljer sig åt mellan olika försäkringar kan du se i vår jämförelse av barnförsäkringar.

Har du många barn och tycker det är för dyrt att teckna en individuell försäkring till varje barn kan en gruppförsäkring vara ett alternativ. I gruppförsäkringar är det ofta är möjligt att försäkra flera barn till en premie.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå