Guide till att välja rätt försäkring för ditt barn

Vilka är viktigaste delarna i en barnförsäkring? Vad bör du tänka på när du ansöker om en försäkring och vad kan du göra om ditt barn inte beviljas en försäkring?

Det viktigaste innehållet i barnförsäkringarna är ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) och ersättning till barn som blir långvarigt sjuka.

I de flesta barnförsäkringar finns det möjlighet att få ersättning vid invaliditet men ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet skiljer sig åt. Det kan exempelvis bero på vilket försäkringsbelopp som du eller gruppföreträdaren valt eller hur undantag och begränsningar vid sjukdom ser ut i försäkringen.

Vilka ersättningsmöjligheter det finns vid långvariga och allvarliga sjukdomar varierar också. Det beror på att försäkringarna har olika innehåll. Vissa försäkringar ger möjlighet att få ett engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser, betalar ett komplement till föräldrar som beviljats vårdbidrag/omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan eller ger en månadsersättning till en ung vuxen som blivit studie- eller arbetsoförmögen.

Tänk på att alla barnförsäkringar är avtal som gäller ett år i taget. Både villkoren och premien kan ändras vid den årliga huvudförfallodagen. I dag kan de flesta barnförsäkringar behållas upp till barnet fyller 25 år.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå