Olycksfall

För att något som ditt barn råkar ut för ska anses vara ett olycksfall krävs det enligt försäkringsvillkoren att fyra kriterier är uppfyllda (kroppsskada, plötslig, ofrivillig, yttre händelse).

Försäkringsbolagen definierar ett olycksfall som en "kroppsskada som drabbat barnet ofrivilligt och genom en  plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen". En olycksfallsskada kan till exempel vara om barnet hoppar studsmatta och bryter armen.

En skada som uppkommer genom bakterier, virus eller efter en medicinsk behandling eller undersökning räknas däremot inte som en olycksfallsskada. Inte heller t ex en muskelbristning som barnet får helt plötsligt när hen spelar fotboll  eftersom det i försäkringssammanhang är en inifrån kommande skada.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå