Ersättning för ärr

Alla barnförsäkringar kan ge ersättning för ärr. Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen hur missprydande ärret ska vara för att barnet ska få ersättning. Hur mycket man får beror på var på kroppen ärret sitter och hur det ser ut.

Det krävs läkarbehandling

Be att en läkare ser till ditt barns sårskada. Många försäkringsbolag kräver att barnets sår har behandlats av en läkare för att de ska ge ersättning för ärr. Det räcker sällan att behandlingen har utförts av en sjuksköterska. 

Försäkringsbolaget kan stödja sig på ett avgörande i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som du kan läsa om här: Krav på läkarvård för ärrersättning - ARN.

Ersättningens storlek

Ersättning för ärr betalas ut som ett engångsbelopp. Hur mycket man får beror på

 • var på kroppen ärret sitter
 • hur pass missprydande ärret är
 • barnets ålder
 • ett försäkringsbelopp som framgår av ärrtabellen

Ärrtabell

Många försäkringsbolag har egna tabeller när de ska beräkna ärrersättning. Bolagens tabeller går oftast inte att hitta i försäkringsvillkoren eller på bolagens webbplatser. Om du vill ta del av ärrtabellen får du begära ut den av din handläggare.

Vissa försäkringsbolag använder sig av Trafikskadenämndens ärrtabell. Här hittar du Trafikskadenämndens ärrtabell.

Bedömningen av ärr

Ärr kategoriseras ofta på följande sätt:

 • framträdande
 • klart framträdande
 • missprydande
 • klart missprydande
 • uppenbart missprydande
 • synnerligen missprydande.

I bedömningen tas till exempel hänsyn till hur långt och brett ärret är och om det är missfärgat eller ojämnt.

Lägst ersättning ger ett ärr på bålen eller foten och högst ersättning ger ett ärr i ansiktet eller på halsen.

På Trafikskadenämndens webbplats finns en tjänst där du kan titta på bilder och jämföra andra ärr med barnets ärr för att se vilken kategori det borde hamna i. Här hittar du Trafikskadenämndens tjänst för att jämföra ärr.

Ersättning från flera försäkringar

Samma ärr kan ersättas från flera försäkringar. Trots att försäkringsbolagen bedömer samma ärr kan ersättningen skilja sig åt. Det beror på att bolagen utgår från olika ärrtabeller och beräknar ersättningen på olika försäkringsbelopp.

Ansök om ersättning – steg för steg

 1. Anmäl att skadan inträffat
 2. Vänta ett år och se om det blir ett synligt ärr efter skadan
 3. Ta tydliga bilder av ärret och skicka in till bolaget
 4. Bolaget gör en bedömning. Se till att få ett skriftligt och motiverat beslut.

Skadan måste ha läkt och blivit ett ärr för att få ersättning. Man brukar säga att ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen. Detta innebär att du inte kommer att få ersättning direkt vid skadan utan måste vänta.

Vänta inte för länge – risk för preskription

Det är viktigt att du inte väntar flera år med att återkomma till försäkringsbolaget för en bedömning av ärret. Då finns en risk att ersättningen blir preskriberad. Här kan du läsa mer om preskription.