Vad ersätts

Ingen barnförsäkring ersätter alla händelser utan det finns begränsningar i försäkringsskyddet. För att kunna få ersättning måste ditt barn ha drabbats av en händelse som omfattas av försäkringsskyddet. En barnförsäkring ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall.

Vad ersättning för medicinsk- och ekonomisk invaliditet innebär kan vara svårt att förstå. Du kan läsa mer om de ersättningarna, samt ersättning för bestående ärr, på sidorna till vänster.

Vilka ersättningsmöjlighet som utöver detta finns i barnförsäkringen hittar du i vår fördjupade jämförelse av barnförsäkringar.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå