Företag
Vi jämför individuella barnförsäkringar och frivilliga gruppförsäkringar som kan nytecknas. Vi kan bara jämföra gruppförsäkringar som har ett generellt försäkringsvillkor. Om ett gruppförsäkringsbolag erbjuder flera barnförsäkringsprodukter jämför vi den produkt som sannolikt flest konsumenter kommer att teckna. Erbjuder ett företag flera individuella barnförsäkringsprodukter jämför vi den mest omfattande.

Om flera barnförsäkringar har samma poäng visas försäkringarna i bokstavsordning.
Konsumenternas-poäng Poäng
Årspremie
beroende på valt försäkringsbelopp
Årspremien avser när försäkringen tecknas för nyfött barn och beroende på det försäkringsbelopp du valt. Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp.

Vi redovisar inte eventuella rabatter från bolagen. Premiebeloppen har avrundats till närmsta tiotal kronor.

Årspremien för gruppförsäkringen kan variera beroende på gruppavtal och i vissa fall kan flera barn försäkras till en premie.
Medicinsk invaliditet
Ersättning för medicinsk invaliditet utgör 25 % av totalpoängen.

Medicinsk invaliditet är ersättning för bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Det finns skillnader i hur bolagen ersätter svårare skador och även hur bolagen begränsar ersättningen för vissa sjukdomar.
Ekonomisk invaliditet
Ersättning för ekonomisk invaliditet utgör 25 % av totalpoängen.

Ekonomisk invaliditet är ersättning för bestående arbetsoförmåga till minst 50 %.

Det finns skillnader i ersättningen för arbetsoförmåga. En del bolag räknar av ersättning för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet. Vilka sjukdomar som inte ersätts varierar också.
Engångsbelopp vid allvarlig diagnos
Engångsbelopp vid allvarlig diagnos utgör 15 % av totalpoängen.

Vissa försäkringar betalar ut ett engångsbelopp om barnet får en allvarlig diagnos som t ex elakartad cancer. Diagnoserna som ger ersättning finns uppräknade i försäkringsvillkoren.

Det finns skillnader både i storleken på engångsbeloppet och vilka diagnoser som ersätts.
Ersättning vid vård- eller omvårdnadsbidrag
Ersättning till förälder som fått vårdbidrag/omvårdnadsbidrag utgör 15 % av totalpoängen.

Vissa försäkringar betalar ut ett komplement när en förälder beviljats vårdbidrag/omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

Vilket belopp som betalas ut och hur länge du kan få ersättning skiljer sig åt mellan försäkringarna. Vilka sjukdomar som inte ersätts varierar också.
Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning
Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning utgör 10 % av totalpoängen.

Vissa försäkringar betalar ut ett månadsbelopp till barn som är över 18 år och är sjukskrivna.

Det finns variationer mellan försäkringarna i nivån på ersättningen och hur länge den betalas ut. I vissa försäkringar räknas ersättningen som ett förskott på ekonomisk invaliditet. Det finns också skillnader i vilka sjukdomar som inte ersätts.
Ersättning vid sjukhusvistelse
Ersättning vid sjukhusvistelse urgör 10 % av totalpoängen.

Alla försäkringar ersätter sjukhusvistelse med ett schablonbelopp, men beloppen varierar.
<
Det finns skillnader i om försäkringen ersätter akutvård och vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Det finns också skillnader i storlek på beloppet och hur bolagen begränsar ersättningen för vissa sjukdomar.
Dina
3,9
1 440 - 2 600 kr/år
4,7
3,4
3,5
3,8
3,6
4,7
Folksam
3,9
1 920 - 2 990 kr/år
4,5
3,3
3,5
4,1
3,7
4,6
Euro Accident gruppförsäkring
1,2
1 030 - 2 580 kr/år
Flerbarnspremie
1,7
1,5
0
1,2
0
2,5
Folksam gruppförsäkring
3,7
1 840 - 2 870 kr/år
4,2
3,0
3,5
3,8
3,5
4,6
Länsförsäkringar
3,9
1 500 - 2 370 kr/år
4,5
3,8
2,9
3,7
3,6
4,8
Skandia gruppförsäkring
1,1
1 640 - 2 780 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,7
0
0
0
1,8
Trygg-Hansa
3,9
1 770 - 3 120 kr/år
4,4
3,4
3,5
3,9
3,7
4,9
Moderna Large
4,3
2 020 - 3 020 kr/år
4,6
4,3
4,0
4,2
3,6
4,8
Trygg-Hansa gruppförsäkring
1,7
780 - 1 060 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,8
2,9
1,8
0
1,3
If
3,9
1 890 - 3 000 kr/år
4,5
3,1
3,9
4,0
3,4
4,9
Länsförsäkringar gruppförsäkring
1,5
1 240 - 1 900 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,8
0
2,8
0
1,2
Gjensidige / Vardia
4,2
1 960 - 2 840 kr/år
4,4
4,3
4,3
3,8
3,4
4,8
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna
3,6
1 550 - 2 940 kr/år
4,2
3,0
3,5
3,8
2,8
4,6
Bliwa Premium gruppförsäkring
2,5
980 - 2 240 kr/år
2,4
3,3
2,8
2,7
0
2,9
ICA Försäkring
4,3
1 730 - 3 250 kr/år
4,6
4,3
4,1
4,1
3,6
4,9

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå