Företag
Konsumenternas-poäng Poäng
Brandskador
Alla försäkringar ersätter brandskador.

Skillnader finns i hur länge ersättningsboende och andra merkostnader ersätts.
Vattenskador
Alla försäkringar ersätter vattenskador.

Skillnader finns i hur väggar och golv i badrum samt läckage genom yttertaket och fasaden ersätts, samt hur länge ersättningsboende och merkostnader ersätts.
Naturskador, skadedjur och hussvamp
Alla försäkringar ersätter naturskador, men skillnader finns i maxbelopp för tomtmarken.

Sanering av skadedjur ersätts av alla. Ersättning för husbock och hästmyror finns i alla försäkringar även om maxbeloppen skiljer sig åt. Största skillnaderna finns när det gäller hussvamp eftersom vissa försäkringsbolag saknar ett sådant skydd i sin grundförsäkring.
Värme, ventilation och mervärden
Alla försäkringar ersätter t ex varmvattenberedare, värmepump eller vitvaror som går sönder.

Skillnader finns för vilka mervärden som ingår. En del försäkringar har en allrisk för byggnaden och tomtmarken. Vissa försäkringar gäller inte vid om- eller nybyggnad och andra erbjuder t ex trygghetsbesiktning eller nyvärdesersättning för hushållsmaskiner.
Ansvars- och rättsskydd
Alla försäkringar har ett ansvars- och rättsskydd, men maxbeloppet för rättsskyddet skiljer sig åt.
Självrisker och åldersavdrag
Alla bolag har en självrisk och gör åldersavdrag vid en skada.

Självriskerna skiljer sig åt och det finns stora skillnader i det maximala åldersavdrag som görs vid en och samma skada.
Aktsam
3,5
5,0
3,0
3,9
2,7
3,3
2,8
Dina
4,0
5,0
3,0
4,2
3,9
4,4
3,2
Gjensidige
3,5
5,0
3,0
4,2
2,2
4,1
2,6
Trygg-Hansa (med Allrisk)
4,0
5,0
4,7
4,5
3,5
3,8
2,8
If
3,8
5,0
4,2
4,0
2,8
4,1
2,5
Sveland
3,5
5,0
3,0
4,5
2,0
3,8
2,6
Moderna
3,6
5,0
3,0
4,5
2,4
4,4
2,3
If (Stor)
4,3
5,0
4,9
4,8
4,4
4,1
2,9
Vardia
3,4
5,0
3,0
3,8
2,4
4,1
2,3
WaterCircles
3,5
5,0
3,0
3,9
2,4
4,4
2,6
Folksam (Bas)
3,7
5,0
3,0
4,9
2,5
4,4
2,6
Folksam (Stor)
4,6
5,0
4,6
4,9
4,3
4,4
4,2
Moderna (Large)
4,4
5,0
4,7
4,9
3,8
4,4
3,5
If (Extra)
3,9
5,0
4,2
4,0
3,9
4,1
2,5
Vardia (Stor)
4,3
5,0
4,7
4,2
3,8
4,1
4,2
WaterCircles (Super)
4,1
5,0
4,3
4,1
3,4
4,4
3,2
ICA Försäkring
3,9
5,0
4,1
4,5
3,0
4,1
2,8
ICA Försäkring (Plus)
4,2
5,0
4,5
4,9
3,4
4,1
3,2
Länsförsäkringar Bergslagen, Blekinge, Dalarnas, Gotland, Göinge-Kristianstad, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne (Mellan, Stor), Västerbotten, Västernorrland, Älvsborg, Östgöta
4,3
5,0
4,5
4,5
3,7
4,0
3,8
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Halland, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne (Bas), Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland
3,7
5,0
3,0
4,5
2,9
4,0
2,6
Tre Kronor (Bas)
3,4
5,0
3,0
4,5
2,2
3,3
2,7
Tre Kronor (Plus)
4,3
5,0
4,5
4,5
4,2
4,1
3,8

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå