Om villaförsäkringar

Oftast säljs villaförsäkringar i kombination med hemförsäkringar och kallas då helt enkelt för villahemförsäkringar. Men du kan också teckna en villaförsäkring separat. Det är bara genom en villaförsäkring du kan försäkra dig för skador på din villa, fasta installationer och din tomt.

Hemförsäkringsdelen i en villahemförsäkring består av flera delar, varav skydd för dina saker, lösöret, är en. Hemförsäkringar beskrivs utförligt på sidan Ingår i hemförsäkringar. Också en villaförsäkring innehåller flera olika delar. Förutom skydd för huset och tomten ingår ansvarsskydd och rättskydd. 

Främst ett skydd för bostadsbyggnaden

Hela huset omfattas av försäkringen om skadan till exempel är brand, översvämning eller om ett träd faller ner på byggnaden. Försäkringen omfattar också köks- och badrumsinredning, värmepannan och andra installationer, liksom rörledningar. Vattenskador som beror på rör eller badrum inne i huset brukar ersättas. Däremot normalt inte vattenskador som kommer genom taket eller dräneringen.

Du kan även få ersättning för vissa skador på andra byggnader än själva bostadsbyggnaden, till exempel på ett fristående garage eller uthus.

Skydd för tomtmarken

Tomtmark, träd, växter, gångar och uppfarter som tillhör byggnaden omfattas vid vissa naturskador. Även skador på staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor.

Ansvarsskydd

Försäkringsbolaget kan betala ut ersättning om du i egenskap av villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare, en granne eller en hantverkare.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av villaägare skulle hamna i tvist med någon.

Utökat skydd

I många försäkringsbolag kan du köpa tillägg till villaförsäkringen som dels gör att försäkringen omfattar fler händelser dels ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar och tillbehör om de skadas (lägre maximalt åldersavdrag).

Gäller ett år i taget

Villaförsäkringar gäller ett år i taget. Under den tiden får du bara byta eller säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel om du säljer villan.