Vad har du för avbeställningsskydd?

Vad har du för avbeställningsskydd? Vem gäller det för? För en dyr resa kan du behöva flera olika avbeställningsskydd, till exempel både det i kontokortet och i hemförsäkringen.

Redan innan du beställer en resa bör du och dina medresenärer ta reda på vad ni har för avbeställningsskydd. Ett avbeställningsskydd kan ingå

  • i en mer omfattande hemförsäkring
  • om du köper ett resetillägg till din hemförsäkring,
  • om du köper ett avbeställningsskydd av en researrangör
  • när du betalar resan med kort.

Räcker ersättningen i avbeställningsskyddet?

Reser du långt bort blir resan ofta dyr och då kanske inte ett enda avbeställningsskydd räcker. Då kan du täcka upp kostnaderna för en avbokning genom flera olika avbeställningsskydd, till exempel det i kontokortet och i hemförsäkringen. Du kan även få ersättning för förseningsavgifter från flera håll.

Kontokortsförsäkringen innehåller ofta avbeställningsskydd

Om du betalar resan med kort ingår det oftast ett avbeställningsskydd, men kontrollera vilket maxbelopp som ersätts och vilka personer som omfattas. Oftast ingår den familj som du bor ihop med och ibland andra närstående som mor- och farföräldrar. Kontrollera också hur stor del av resan som måste betalas med kortet för att kortförsäkringens avbeställningsskydd ska gälla. Vissa kortutgivare kräver att minst 75 procent av resans pris ska betalas med kort, medan andra nöjer sig med 50 procent.

Stora hemförsäkringar innehåller ofta avbeställningsskydd

Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring. Det ingår alltid ett visst reseskydd men oftast inte ett något avbeställningsskydd i en vanlig hemförsäkring av typen "bas" . Däremot ingår det oftast ett avbeställningsskydd i de mer omfattande hemförsäkringarna.

Täcka kostnader för att avbeställa en dyr resa

Betalar du resan med ett kontokort och dessutom har en mer omfattande hemförsäkring, kan du använda bägge för att täcka upp kostnaderna för att avbeställa en riktigt dyr resa. Det finns maxbelopp i båda men tillsammans kan de komma upp i beloppet du betalat för resan.

Intyg krävs för avbeställning

Om du måste avbeställa din resa på grund av att du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall behöver du kunna visa upp ett läkarintyg för försäkringsbolaget. Läkarintyget bör innehålla uppgifter om din diagnos och ett datum för din första behandling eller undersökning. Dessutom bör läkarintyget visa datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens beslut att avråda dig från att resa. Om du måste avboka din resa för att det hänt något allvarligt hemma, som en brand, ett inbrott eller någon annan större egendomsskada, krävs oftast att du kan visa en polisanmälan eller ett intyg från det försäkringsbolag som ersätter skadan.

Sjuk redan när du bokade resan

Avbeställningsskyddet gäller inte om du var sjuk redan när du bokade resan. Vissa försäkringsbolag ersätter dock akuta försämringar som du inte hade anledning att räkna med. Andra kan ersätta dig trots att du har en kronisk sjukdom eller ett infektionstillstånd, bara du har varit symtom- eller besvärsfri i ungefär 6 månader före bokningstillfället.

Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa, utan det är bara försäkringsbolaget som kan ge ett förhandsbesked om du kan få ersättning för en avbokning på grund av din sjukdom eller skada. Se till att du avbokar din resa så snart du kan. Du får ingen ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att du dröjer med avbokningen. Kostnader som kan återbetalas från ett reseföretag eller transportbolag ersätts inte. Sådana kostnader får du själv kräva av företaget.

Fler avbeställningsskydd – till exempel för syftet med din resa

Både hos försäkringsbolag och researrangörer går det att teckna separata avbeställningsskydd så du har möjlighet att få pengarna tillbaka för andra händelser än akut sjukdom och olycksfall. Du kan till exempel köpa ett avbeställningsskydd som gäller om själva syftet med din resa blir förstört, gäller för ett obegränsat antal personer, om ett evenemang blir inställt eller som gör att du slipper betala självrisk.