Avbeställa en resa

När du köper en resa bör du se till att du har ett avbeställningsskydd, utöver själva reseförsäkringen. Då kan du slippa kostnader om du senare tvingas avboka resan.

Ett avbeställningsskydd kan exempelvis ingå när du köper ett resetillägg till din hemförsäkring eller när du betalar resan med kort.

Om du måste avbeställa din resa på grund av att du blivit akut sjuk eller råkat ut för ett olycksfall behöver du kunna visa upp ett läkarintyg för försäkringsbolaget. Läkarintyget bör innehålla uppgifter om din diagnos och ett datum för din första behandling eller undersökning. Dessutom bör läkarintyget visa datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens beslut att avråda dig från att resa.

Om du måste avboka din resa för att det hänt något allvarligt hemma, som en brand, ett inbrott eller någon annan större egendomsskada, krävs oftast att du kan visa en polisanmälan eller ett intyg från det försäkringsbolag som ersätter skadan.

Sjuk redan när du bokade resan

Avbeställningsskyddet gäller inte om du var sjuk redan när du bokade resan. Vissa försäkringsbolag ersätter dock akuta försämringar som du inte hade anledning att räkna med. Andra kan ersätta dig trots att du har en kronisk sjukdom eller ett infektionstillstånd, bara du har varit symtom- eller besvärsfri i ca 6 månader före bokningstillfället. Om en läkare avråder dig från att resa kan du inte räkna med att din avbeställningsförsäkring gäller.

Se till att du avbokar din resa så snart du kan. Du får ingen ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att du dröjer med avbokningen.

Kostnader som kan återbetalas från ett reseföretag eller transportbolag ersätts inte. Sådana kostnader får du själv kräva av företaget.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå