Hemförsäkringen ersätter de viktigaste händelserna på en resa

Det reseskydd som finns i alla hemförsäkringar ersätter de vanligaste och viktigaste händelserna på en resa.

Det inte många vet är att du kan använda reseskyddet i hemförsäkringen också om du är på resa i Sverige och är borta minst 2 dygn. Exempelvis ingår det i några hemförsäkringar en olycksfallsförsäkring som gäller under den tiden. Du kan då till exempel få ersättning för bestående besvär efter en skada, så kallad medicinsk invaliditet.

Nära anhörig sjuk

Reseförsäkringen betalar oftast hemresan om en nära anhörig eller din egendom hemma skadas allvarligt.