Försäkrat intresse - vem äger motorcykeln?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren till motorcykeln.

Ägare (civilrättslig ägare) är den som verkligen äger fordonet och kan bestämma om det till exempel ska säljas. Brukare är den som använder fordonet och behöver inte vara samma person som ägaren eller föraren.

Ägare och brukare

I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mc:n.

Detta innebär att om till exempel en mamma registrerar mc:n på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mc:n exempelvis blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av mc:n.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger mc:n. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt och försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå