Försäkrat intresse - vem äger mopeden?

I försäkringsvillkoren står det att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mopeden.

Ägare (civilrättslig ägare) är den som verkligen äger fordonet och kan bestämma om det till exempel ska säljas. Brukare är den som använder fordonet och behöver inte vara samma person som ägaren eller föraren.

Det innebär att om t ex en mamma registrerar mopeden på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mopeden t ex blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av mopeden.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger mopeden. Det kan du göra genom att t ex visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer och försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå