Om mopedförsäkringar

Det finns två typer av EU-mopeder. Klass I (registrerad) får gå högst i 45 km/h och klass II  (oregistrerad) i 25 km/h. Enligt lag måste du alltid ha en trafikförsäkring på en klass I moped som inte är avställd. Klass II ska vara trafikförsäkrad när den används. För båda kan du välja till halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som mopeden orsakar.  Det är obligatoriskt enligt lag att ha trafikförsäkring för en klass I moped, så länge den inte är avställd. Det gäller även för en mopedbil. En klass II moped måste ha trafikförsäkring när den används.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, rättsskyddsförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolag ingår även glasförsäkring. Räddningsförsäkring ingår bara i klass för registrerade mopeder. En helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på mopeden vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av mopeden som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.