Om mopedförsäkringar

Det finns två typer av EU-mopeder. De registrerade får gå i 45 km/h och de oregistrerade i 25 km/h. Enligt lag måste du har en trafikförsäkring på en registrerad moped. För båda kan du välja till halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du vållar med mopeden. Det är obligatoriskt enligt lag att ha en trafikförsäkring för en registrerad moped, så vitt den inte är avställd.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, rättsskyddsförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolag ingår även glasförsäkring. Räddningsförsäkring ingår bara i klass för registrerade mopeder. En helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på mopeden vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av mopeden som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.