Företag
För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.

Som kund i Nordea kan du teckna försäkringar hos If.
Konsumenternas-poäng Poäng
Här framgår bolagets poäng som är ett snitt av de sex delar i hemförsäkringen som Konsumenternas Försäkringsbyrå betygsatt.
Inbrott och stöld
Alla hemförsäkringar ersätter stöld ur bostaden.

Utanför bostaden finns skillnader i vilka situationer försäkringen gäller, t.ex. för stöldbegärlig egendom och för plötsliga och oförutsedda händelser. Många av maxbeloppen skiljer sig också åt, t.ex. för egendom som du förvarar i förråd och för cyklar.
Brand-, vatten-
och naturskador
Alla hemförsäkringar ersätter brand-, vatten- och naturskador.

Skillnader finns för egendom i förråd och hur länge du har rätt till ersättningsbostad.
Reseskydd
Alla hemförsäkringar ersätter kostnader för akut sjukvård och sjuktransporter.

Skillnader finns i hur många dagar skyddet gäller, ersättningen för förstörda semesterdagar och olika typer av förseningsersättningar.
Överfalls-, ansvars-
och rättsskydd
Alla försäkringar har ett överfallsskydd, ansvarsskydd, och rättsskydd.

Överfallsskyddet skiljer sig åt, bland annat när det gäller maxbelopp och om inkomstförlust ersätts. Maxbeloppet i rättsskyddet varierar kraftigt. Ansvarsskyddet är däremot i princip lika hos alla bolag.
Mervärden
Här jämför vi annat som kan ingå i hemförsäkringen från början.
Hos några bolag ingår t.ex. en allriskförsäkring, nyvärde för hemelektronik eller ett flyttskydd. Alla hemförsäkringar ersätter om hushållsmaskiner går sönder.
Självrisker
Vi har jämfört bolagens grundsjälvrisk, självrisk vid cykelstöld och rättsskydd.
Svenskt kvalitetsindex
Svenskt kvalitetsindex mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100 som visar hur nöjda kunderna är. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar.

Läs mer på Svenskt kvalitetsindex
Aktsam
3,3
3,7
4,5
2,9
3,7
1,8
3,2
Dina
3,6
4,2
4,7
2,8
4,3
2,8
3,0
72,1
Trygg-Hansa med allrisk
3,5
4,5
4,7
2,3
4,0
2,1
3,2
68,1
If Stor
4,1
4,6
5,0
3,6
4,2
4,4
3,0
68,1
Folksam Mellan
3,7
4,3
5,0
3,0
4,1
2,6
3,3
71,2
Folksam Stor
4,5
4,4
5,0
4,1
4,1
4,6
5,0
71,2
Moderna Large
4,2
4,8
5,0
3,7
4,2
4,2
3,2
67,9
If Extra
3,7
4,4
5,0
2,7
4,2
2,9
3,0
68,1
Gjensidige *
2,8
2,8
4,4
2,4
3,2
0,7
3,2
Vardia *
3,3
3,7
4,7
2,7
3,8
1,3
3,3
WaterCircles *
3,3
3,9
5,0
2,9
4,4
0,7
2,9
Folksam Bas*
3,3
3,1
4,7
3,0
4,1
1,6
3,3
71,2
If *
3,1
3,0
4,3
2,7
4,2
1,6
3,0
68,1
Moderna *
3,6
4,2
5,0
3,2
4,2
1,6
3,2
67,9
Sveland *
3,1
3,2
4,7
2,3
4,1
0,9
3,2
Vardia Stor
4,1
3,7
4,7
3,6
4,0
4,6
3,6
WaterCircles Super
3,8
4,1
5,0
3,6
4,4
3,1
2,9
Länsförsäkringar Bergslagen, Dalarna, Göinge-Kristianstad, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne (Bas), Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland *
3,4
3,7
4,7
2,9
3,9
1,8
3,2
72,8
ICA Försäkring
3,9
4,5
5,0
3,0
4,0
3,5
3,3
ICA Försäkring Plus
4,2
4,7
5,0
4,1
4,0
4,2
3,3
Länsförsäkringar Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne (Stor), Västerbotten, Västernorrland, Östgöta
4,2
4,7
4,7
4,0
3,9
4,5
3,2
72,8
Länsförsäkringar Blekinge, Gotland, Göteborg-Bohuslän, Halland, Skåne (Mellan), Älvsborg
4,0
4,7
4,7
2,9
3,9
4,5
3,2
72,8
Tre Kronor Bas*
3,2
3,1
4,5
2,8
3,9
1,6
3,2
Tre Kronor Plus
4,2
4,8
5,0
3,6
4,3
4,6
3,2


* Allrisk ingår inte som standard i denna försäkring. Skyddet blir bättre om du väljer till allrisk eller väljer en annan försäkring hos bolaget.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå