Företag
För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Här framgår försäkringens totalpoäng, visar ett snitt av sex delar i hemförsäkringen som Konsumenternas Försäkringsbyrå betygsatt.
Inbrott, brand m.m. i bostaden
Denna del utgör 30 % av totalpoängen.

Alla hemförsäkringar ersätter stöld vid inbrott, liksom brand- och vattenskador på lösöret i din bostad. Det finns skillnader t. ex. i maxbelopp för stöldbegärlig egendom, om du har hemtjänst eller om du måste ha ersättningsboende på grund av skadan.

En allrisk kan täcka andra plötsliga och oförutsedda händelser som skadar ditt lösöre.
Händelser utanför bostaden
Denna del utgör 15 % av totalpoängen.

Vid stöld, brand, vatten- och naturskador kan du dessutom få ersättning för saker som du bär med dig eller förvarar i t.ex. förråd utanför bostaden (bortaskydd). Stöldbegärlig egendom ersätts dock sällan.

Allrisktillägget ger ett skydd för plötsliga, oförutsedda händelser även utanför bostaden.
Reseskydd
Denna del utgör 20 % av totalpoängen.

Reseskyddet i alla hemförsäkringar ger ett bra grundskydd vid akut sjukdom och olycksfall på resan. Det finns skillnader, främst i om det ingår avbeställningsskydd och ersättningsresa eller inte, om det finns undantag för riskfyllda aktiviteter finns eller om förstörda semesterdagar ersätts.
Ansvar och rättsskydd
Denna del utgör 15 % av totalpoängen.

Ansvars- och rättsskydd ingår i alla hemförsäkringar och är viktiga skydd. Ansvarsskyddet kan hjälpa dig vid skadeståndskrav och rättsskyddet om du behöver anlita ombud i en rättslig tvist. Det finns skillnader i bl.a. rättskyddets maxbelopp och hur det gäller i vårdnadstvister.
Överfall och ID-skydd
Denna del utgör 15 % av totalpoängen.

Överfallsskydd ingår i alla hemförsäkringar och kan ge ersättning vid bl. a. misshandel och sexualbrott. Skyddet skiljer sig åt, bland annat i hur sexualbrott mot barn och våld i nära relationer ersätts.
I flera hemförsäkringar ingår ett ID-skydd, skillnader finns inom rådgivning och assistans och rättsskydd.
Värdering av hemelektronik
Denna del utgör 5 % av totalpoängen.

Här jämförs i vilken takt mobil, dator och TV sjunker i värde de första tre åren, enligt bolagens tabeller.
Svenskt kvalitetsindex
Svenskt kvalitetsindex mäter årligen kundnöjdheten för sakförsäkringar. Bolagen får en siffra mellan 1 och 100 som visar hur nöjda kunderna är. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att poängen gäller alla sakförsäkringar och inte specifikt hemförsäkringar.

Läs mer på Svenskt kvalitetsindex
Aktsam (basnivå)
2,8
3,7
2,0
2,7
2,9
1,6
3,5
Aktsam (med Allrisk och Utökat reseskydd)
3,2
4,3
2,3
3,6
2,9
1,6
3,5
Dina (basnivå)
3,3
3,7
2,5
2,6
3,9
3,5
3,1
72,1
Dina (med Allrisk och Utökat reseskydd)
3,8
4,1
2,8
4,2
3,9
3,5
3,1
72,1
Folksam Bas
3,5
3,9
2,2
2,8
4,3
4,0
3,3
71,2
Folksam Stor
4,3
4,3
3,7
4,7
4,3
4,0
4,5
71,2
Gjensidige (basnivå)
2,4
3,0
2,1
2,3
2,2
1,3
4,1
Gjensidige (med Allrisk och Utökat reseskydd)
2,9
3,5
2,3
3,7
2,2
1,3
4,1
ICA Försäkring (Allrisk ingår)
3,3
4,2
3,0
2,7
4,0
1,8
3,3
ICA Försäkring Plus
3,8
4,2
4,2
4,5
4,0
1,8
3,7
If (basnivå)
3,4
4,1
2,0
2,4
3,8
3,8
3,8
68,1
If Stor
4,0
4,6
3,7
3,7
3,8
3,8
4,4
68,1
Länsförsäkringar (basnivå)*
3,4
3,5
4,0
2,5
4,0
3,5
3,1
72,8
Länsförsäkringar (Allrisk ingår)*
3,7
4,0
4,7
2,5
4,0
3,5
4,1
72,8
Länsförsäkringar (med Allrisk och Utökat reseskydd)*
4,1
4,0
4,7
4,3
4,0
3,5
4,2
72,8
Moderna (basnivå)
3,2
3,8
3,0
2,8
4,3
1,8
3,5
67,9
Moderna Large
3,8
4,3
4,5
3,9
4,3
1,8
3,8
67,9
Sveland (basnivå)
2,8
3,4
2,5
2,2
3,5
1,8
3,6
Sveland (med Allrisk och Utökat reseskydd)
3,2
4,0
2,5
3,2
3,5
1,8
3,8
Tre Kronor (basnivå)
3,1
3,4
2,4
2,4
3,4
3,5
4,6
Tre Kronor Plus
4,1
4,3
4,5
3,6
4,0
3,5
5,0
Trygg-Hansa (basnivå)
2,8
3,4
2,5
2,2
3,5
1,8
3,6
68,1
Trygg-Hansa (med Allrisk och Utökat reseskydd)
3,3
4,0
3,1
3,2
3,5
1,8
3,8
68,1
Vardia (basnivå)
2,8
3,3
3,2
2,6
3,6
1,2
3,2
Vardia Stor
3,7
3,7
3,3
3,9
3,6
3,5
4,3
WaterCircles (basnivå)
3,0
3,5
3,2
2,5
4,3
0,8
3,6
WaterCircles Super
3,3
4,1
3,8
2,8
4,3
0,8
4,4

Särskild hantering av Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 lokala och självständiga försäkringsbolag. Eftersom du måste teckna försäkringen i det länsbolag där du bor, hanterar vi dem så här i jämförelsen:
* I 13 av bolagen, Länsförsäkringar Bergslagen, Dalarna, Gotland, Göinge-Kristianstad, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västernorrland, kan du välja en hemförsäkring på basnivå. De visas i jämförelsen som Länsförsäkringar, följt av texten (basnivå).
* I 4 av bolagen, Länsförsäkringar Blekinge, Göteborg-Bohuslän, Halland och Älvsborg, ingår alltid Allrisk i hemförsäkringen och de Länsförsäkringsbolagen visas för sig, följt av texten (Allrisk ingår).
* I 6 av bolagen, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Västerbotten och Östgöta, ingår alltid både Allrisk och Utökat reseskydd i hemförsäkringen. För att du ska kunna jämföra ditt Länsförsäkringsbolag med andra försäkringsbolag som redan från början har tilläggen Allrisk och Utökat reseskydd i sina försäkringar, har vi poängsatt hur det skulle bli om du själv valt tilläggen. De visas i jämförelsen som Länsförsäkringar följt av texten (Allrisk och Utökat reseskydd).

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå