Så fungerar ID-skydd i hemförsäkringarna

ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättsskydd om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

ID-skydd ingår i allt fler hemförsäkringar. Skyddet innebär främst att försäkringsbolaget står för rådgivning och vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet, alltså det som i dagligt tal kallas för ID-stöld eller ID-kapning, men bolagens villkor skiljer sig åt.

Minska risken för ID-stöld?

Observera att inget ID-skydd kan förhindra att du drabbas av en ID-stöld. Du kan ändå minska risken för att drabbas med en enkel åtgärd; gå in på skatteverkets hemsida och "spärra obehörig adressändring", se länk nedan.   

Skydd i tre steg

Åtgärderna i ID-skyddet kan delas in i tre steg:

  1. I första hand erbjuder hemförsäkringen ofta rådgivning per telefon där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa följderna av en handling som redan inträffat.
  2. Vid behov kan sedan ingå assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kan ha drabbats av.

  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättsskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du kan få hjälp med kostnader för ett ombud om det blir en tvist om till exempel ett betalningskrav. Flera bolag utökar det ordinarie rättsskyddet till att gälla även "småmål" som annars är undantagna från rättsskyddet. Rättsskyddet har ett tak på mellan 120 000 kr – 300 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Kostnader och ekonomisk förlust?

ID-skyddet ersätter i princip inga kostnader eller ekonomiska förluster som eventuellt skulle kunna kvarstå efter att du blivit utsatt för en ID-stöld (ett par bolag täcker dock kostnader upp till 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto).

Rättsskydd och småmål

I alla hemförsäkringar kan rättsskyddet gälla om du hamnar i en tvist om till exempel ett betalningskrav. Ersättningen ska täcka ombudskostnader och det är därför viktigt att ditt ombud först anmäler sig till rättskyddet i din försäkring.

Så kallade småmål är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp (22 400 kr år 2017). Sådana tvister omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättsskydd men vid en tvist i samband med ID-stöld gäller hemförsäkringens rättskydd i de flesta ID-skydd även vid småmål eftersom du kan behöva hjälp av ett ombud för att värja dig mot oriktiga krav även när kravet understiger ett halvt basbelopp.

Självrisk?

För rådgivning och assistans behöver du inte betala någon självrisk.

Om du använder rättsskyddet kan du däremot själv få stå för en självrisk på 20% av ombudskostnaderna i tvisten. En hemförsäkring (If) erbjuder dock rättsskydd helt utan självrisk (oavsett utgång i tvisten) när det är fråga om ID-stöld. 

Olika skydd i olika hemförsäkringar

Rådgivning och Assistans ingår hos                                
Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (Bas, Extra och Stor), Länsförsäkringar (alla länsbolag), Swedbank (via Tre Kronor - Bas, Plus) och Vardia (Stor men ej Bas). 

I ICA Försäkringars och Moderna Försäkringars ID-skydd ingår inte de huvudsakliga och viktiga delarna "rådgivning" eller "assistans" (de ersätter dock kostnader upp till 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto). 

Rättsskydd 
Rättsskyddet för ombudskostnader upp till ett maxbelopp (se tabell) gäller i alla hemförsäkringar om det blir en tvist om betalningskrav som kan avgöras i domstol. Om tvisten rör en ID-stöld gäller rättskyddet dessutom utan självrisk i Ifs hemförsäkring (Bas, Extra, Stor).

Småmål
Rättsskyddet gäller vid småmål (tvister under ett halvt basbelopp) hos Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan, Stor), If (Bas, Extra, Stor), Länsförsäkringar (alla länsbolag) och Swedbank (via Tre Kronor - Bas, Plus). 

ICA Försäkringar (Bas, Plus) och Moderna Försäkringar (Bas, Large) ersätter ombudskostnader upp till 20 000 kr (inte fullt ett halvt basbelopp).

Trygg-Hansa och Sveland har inget särskilt ID-skydd i hemförsäkringen men låter ändå rättsskyddet omfatta småmål vid just ID-stöld.

Jämför ID-skydd

OBS! My Safety och UC, som visas längst ned i tabellen är inte hemförsäkringar utan specialförsäkringar som kostar ca 1 000 - 1 200 kr/år. 

 Företag

Rådgivning

 Assistans

 Småmål

 Rättsskydd

Dina Ja (dygnet runt) Ja Ja
300 000 kr
Folksam
(Bas/Mellan/Stor)
Ja (dygnet runt)

Ja

Ja
300 000 kr
If
(Bas/Extra/Stor)
Ja (dygnet runt) Ja Ja 250 000 kr (ingen självrisk)
Länsförsäkringar Ja (dygnet runt) Ja Ja
240 000 kr

Tre kronor
(Bas/Stor)

Ja (dygnet runt)  Ja
Ja

Bas 120 000 kr
Stor 240 000 kr

Vardia
(endast Stor)
Ja (9-17) Nej Nej

150 000 kr

ICA
Försäkring
Nej Nej Ja (högst 20 000 kr) 250 000 kr
Moderna
Försäkringar
Nej Nej Ja (högst 20 000 kr) 230 000 kr
Trygg-Hansa/
Sveland
Nej Nej Ja
200 000 kr
         

MySafety(AmTrust)

Ja (dygnet runt) Ja Ja Ja  

UC (AmTrust)

Ja (dygnet runt) Ja Nej

Nej