Så fungerar ID-skydd i hemförsäkringarna

ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättsskydd om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

ID-skydd ingår i allt fler hemförsäkringar. Skyddet innebär främst att försäkringsbolaget står för rådgivning och vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet, alltså det som i dagligt tal kallas för ID-stöld eller ID-kapning, men bolagens villkor skiljer sig åt.

Minska risken för ID-stöld?

Observera att inget ID-skydd kan förhindra att du drabbas av en ID-stöld. Du kan ändå minska risken för att drabbas med en enkel åtgärd; gå in på skatteverkets hemsida och "spärra obehörig adressändring", se länk nedan.   

Skydd i tre steg

Åtgärderna i ID-skyddet kan delas in i tre steg:

  1. I första hand erbjuder hemförsäkringen ofta rådgivning per telefon där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa följderna av en handling som redan inträffat.
  2. Vid behov kan sedan ingå assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kan ha drabbats av.

  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättsskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du kan få hjälp med kostnader för ett ombud om det blir en tvist om till exempel ett betalningskrav. De flesta bolag utökar det ordinarie rättsskyddet till att gälla även "småmål" som annars är undantagna från rättsskyddet. Rättsskyddet har ett tak på mellan 120 000 kr – 300 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Kostnader och ekonomisk förlust?

ID-skyddet ersätter i princip inga kostnader eller ekonomiska förluster som eventuellt skulle kunna kvarstå efter att du blivit utsatt för en ID-stöld (ett par bolag täcker dock kostnader upp till 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto).

Rättsskydd och småmål

I alla hemförsäkringar kan rättsskyddet gälla om du hamnar i en tvist om till exempel ett betalningskrav. Ersättningen ska täcka ombudskostnader och det är därför viktigt att ditt ombud först anmäler sig till rättskyddet i din försäkring.

Så kallade småmål är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp (idag drygt 22 000 kr, se SCBs hemsida). Tvister om mindre belopp omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättsskydd men vid en tvist i samband med ID-stöld gäller hemförsäkringens rättskydd i de flesta fall ändå, eftersom du kan behöva hjälp av ett ombud för att värja dig mot oriktiga krav även när kravet rör sig om ett mindre belopp.  

Självrisk?

För rådgivning och assistans behöver du inte betala någon självrisk.

Om du använder rättsskyddet kan du däremot själv få stå för en självrisk på 20% av ombudskostnaderna i tvisten. En hemförsäkring (If) erbjuder dock rättsskydd helt utan självrisk (oavsett utgång i tvisten) när det är fråga om ID-stöld. 

Olika skydd i olika hemförsäkringar

Rådgivning och Assistans är de viktigaste skydden, dessa ingår hos                                
Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (Bas, Extra och Stor), Länsförsäkringar (alla länsbolag) och Swedbank (via Tre Kronor - Bas, Plus). 

ICA Försäkringar och Moderna Försäkringar saknar rådgivning och assistans (ersätter dock max 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto). Vardia Stor har bara assistans.  

Rättsskydd i tvist om större värden
Rättsskyddet för ombudskostnader upp till ett maxbelopp (se tabell) gäller i alla hemförsäkringar om det blir en tvist om betalningskrav som kan avgöras i domstol. Om tvisten rör en ID-stöld gäller rättskyddet dessutom utan självrisk i Ifs hemförsäkring (Bas, Extra, Stor).

Småmål, tvist om mindre värden
Rättsskyddet gäller vid småmål (tvister om t.ex. ett betalningskrav under ett halvt basbelopp) hos Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan, Stor), If (Bas, Extra, Stor), Länsförsäkringar (alla länsbolag) och Swedbank (via Tre Kronor - Bas, Plus). 

ICA Försäkringar och Moderna Försäkringar kan ersätta dina ombudskostnader med som mest 20 000 kr om tvisten rör t.ex. ett betalningskrav på 20 000 kr (notera dock att dina ombudskostnaderna kan bli högre än betalningskravet).  

Trygg-Hansa och Sveland har inget särskilt ID-skydd i hemförsäkringen men låter ändå rättsskyddet omfatta småmål vid just ID-stöld.

Jämför ID-skydd

OBS! My Safety och UC (längst ned) är inte hemförsäkringar utan specialförsäkringar och de kostar ca 1 100 - 1 200 kr/år. 

 Företag

Rådgivning

 Assistans

 Småmål

 Rättsskydd

Dina Ja (dygnet runt) Ja Ja
Ja
Folksam
(Bas/Mellan/Stor)
Ja (dygnet runt)

Ja

Ja
Ja
If
(Bas/Extra/Stor)
Ja (dygnet runt) Ja Ja Ja
Länsförsäkringar Ja (dygnet runt) Ja Ja
Ja

Tre kronor
(Bas/Stor)

Ja (dygnet runt)  Ja
Ja

Ja

Vardia
(endast Stor)
Ja (kl 9-17) Nej Nej

Ja

ICA
Försäkring
Nej Nej (Max 20 000 kr) Ja
Moderna
Försäkringar
Nej Nej (Max 20 000 kr) Ja
Trygg-Hansa/
Sveland
Nej Nej Ja
Ja
         

MySafety(AmTrust)

Ja (dygnet runt) Ja Ja Ja  

UC (AmTrust)

Ja (dygnet runt) Ja Nej

Nej