Om gravidförsäkringar

Gravidförsäkringar finns i två varianter, de som är gratis och de som du betalar för.

Gratis försäkring

De kostnadsfria försäkringarna innehåller en olycksfallsförsäkring för mamman och ibland även för pappan samt för barnet, men med låga försäkringsbelopp. Den innehåller också en livförsäkring för barnet och för föräldrarna. För barnet börjar försäkringen att gälla från graviditetsvecka 22-23 beroende på bolag.

Betald försäkring

Väljer du att betala för en gravidförsäkring får du, utöver skyddet i gratisförsäkringen, ofta även en försäkring som gäller om barnet blir sjukt under de första sex månaderna. I försäkringarna ingår dessutom en engångsersättning på 50 000 kronor om barnet föds med en viss diagnos exempelvis CP-skada, allvarliga hjärtfel eller Downs syndrom.

Om mamman drabbas av graviditets- eller förlossningskomplikationer finns hos flera bolag möjlighet att få en engångsersättning på mellan 1 000 - 3 000 kr. 

Det finns även möjlighet till viss ersättning per dag om den gravida eller barnet ligger på sjukhus i flera dagar.

Teckna barnförsäkring direkt

Även om du har tecknat en gravidförsäkring så är det viktigt att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt eftersom gravidförsäkringen upphör efter 6 månader. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring.