Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkringar, betalar advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Dessutom gäller den i brottmål där du som förare misstänks för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värden, så kallade småmål. Gränsen för vad som är ett småmål går vid 50 procent av prisbasbeloppet (2018 är gränsen 22 750 kr). Hos många försäkringsbolag gäller försäkringen vid tvist med det egna försäkringsbolaget även om tvisten rör ett lägre belopp.

Kostnader som inte betalas

Försäkringen betalar inte eget arbete, resor och uppehälle eller merkostnader på grund av att du byter ombud.

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ur försäkringen varierar mellan 130 000 - 300 000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken är vanligen 20 % av advokat- och rättegångskostnaderna.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå