Maskin och elektronik

Maskinskadeförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, ersätter skador på komponenter som räknas upp i försäkringsvillkoren, till exempel på motor, växellåda m m.

De flesta försäkringsbolag ersätter också skador på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem och batteri som driver en el- eller hybridbil.

Ålders- och körsträckebegränsning

I villkoren finns både en ålders- och körsträckebegränsning. Vanligtvis ska bilen inte vara äldre än  8-10 år eller ha gått 10-12 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör försäkringen. Det räcker alltså om en av gränserna överskridits.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar och att laddstationen för en elbil ska vara fackmannamässigt monterad. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar mellan bolagen men också hos samma försäkringsbolag beroende på bilens ålder och körsträcka.

Direktimporterad bil

Med direktimporterad bil avses en bil som inte importerats till Sverige av tillverkaren eller en svensk generalagent. Ett par bolag tar ut högre självrisk för en bil som direktimporterats till Sverige. Hos några försäkringsbolag gäller försäkringen inte alls för bilar som direktimporterats som begagnade till Sverige.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att anvisa en viss reparatör så det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget innan skadan repareras.