Maskinskada

Skada på motor växellåda mm

Maskinskadeförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, ersätter skada på i försäkringsvillkoret uppräknade komponenter. Hos en del försäkringsbolag ersätts även skada på fabriksmonterade information- och kommunikationssystem.

Ålders- och körsträckebegränsning

I villkoret finns både en ålders- och körsträckebegränsning, vanligen 8 år eller 10 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör försäkringen. Det räcker alltså om en av gränserna överskridits.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar mellan bolagen men också hos samma försäkringsbolag beroende på bilens ålder och körsträcka.

Direktimporterad bil

Ett par bolag tar ut högre självrisk för en bil som direkimporterats till Sverige. Med direktimporterad bil avses en bil som inte importerats till Sverige av tillverkaren eller svensk generalagent. Hos några försäkringsbolag gäller försäkringen inte alls för bil som direktimporterats som begagnad till Sverige.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoret rätt att anvisa reparatör så det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget innan skadan repareras.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå