Glas

Glasförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkringar, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakrutor krossats eller spräckts. Till exempel ersätts stenskott av glasförsäkringen men inte skador efter en kollision eller dikeskörning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv är ofta 35 procent av kostnaden och lägst 1 000 kr. Men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras i stället för att bytas ut är självrisken i stället 100 - 200 kr.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du råkat ut för en glasskada bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att få uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en viss reparatör enligt försäkringsvillkoren .

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå