Glas

Glasförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkringar, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakruta genombrutits, krossats eller spräckts. Stenskott ersätts t ex ur glasförsäkringen men inte skador vid en kollision eller dikeskörning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv är ofta 35% av kostnaden, lägst 1 000 kr men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras istället för att byts är självrisken i stället 100 - 200 kr.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du råkat ut för en glasskada bör du kontakta ditt försäkringsbolag för uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoret rätt att anvisa reparatör.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå