Försäkrat intresse - vem äger bilen?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkringstagaren som är den huvudsakliga användaren av bilen. En del bolag anger specifikt att försäkringstagaren ska vara den huvudsakliga användaren. 

I försäkringsvillkoren skiljer man på ägare och brukare och det står att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger bilen. Ägaren (civilrättslig ägare) är den som verkligen äger fordonet och kan bestämma om det till exempel ska säljas. Brukare är den som använder fordonet och behöver inte vara samma person som ägaren eller föraren.

Detta innebär att om till exempel en mamma registrerar bilen på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger bilen så betalas ingen ersättning om bilen exempelvis blir stulen.

I en del försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av bilen.

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger bilen. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt och försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå