Om besöksförsäkringar - för utländska besökare

Den som ska besöka Sverige men inte är medborgare i EU måste teckna en särskild försäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. En sådan försäkring för utländska besökare kallas för besöksförsäkring eller omvänd reseförsäkring. Försäkringen måste alltid köpas före besöket i Sverige. Som besök räknas en vistelse på max 90 dagar.

Utländska besökare, som är medborgare i ett land utanför EU, behöver ha en så kallad besöksförsäkring. Försäkringen krävs som regel för att besökaren ska få visum och måste alltid köpas före besöket i Sverige.

Den ska ge ersättning för kostnader vid akut tandvård, vid olycksfall, för resor i samband med sjukvård, hemresa eller hemtransport samt transport av avliden och begravningskostnader.

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. Här kan du jämföra svenska besöksförsäkringar för utländska besökare.

Om besöket ska vara längre än 90 dagar gäller andra regler för försäkring. Läs om dem under Flytta till Sverige.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå