Om båtförsäkringar

De flesta båtförsäkringarna gäller i Sverige, Danmark, Finland, Norge samt i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. I de flesta båtförsäkringar kan du utöka det område där försäkringen gäller genom att teckna en tilläggsförsäkring.

En båtförsäkring består av olika delar och kan ersätta:

  • Så kallad sjöskada, till exempel vid en grundstötning, kollision eller kantring. Också  plötsliga och oförutsedda händelser kan ersättas, som exempelvis att vatten tränger in genom slangar och rör.
  • Uppläggnings- och transportskador, exempelvis vid sjösättning, på- och avriggning, lyft och transport på land.
  • Stöld och skadegörelse.
  • Brand, blixt och explosion.
  • Skadestånd om du orsakar person- eller sakskada på sjön, det vill säga en ansvarsförsäkring.
  • Advokatkostnader, om du hamnar i en tvist i egenskap av ägare eller brukare till båten, det vill säga ett rättskydd.

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå