Samhällets skydd

Barn i Sverige har ett skydd genom vårt socialförsäkringssystem. Det finns både bosättnings och arbetsbaserade förmåner som bland annat ger rätt sjukvård, tandvård, sjukpenning och allmän pension. Barn har även ett visst försäkringsskydd via skolan och barnomsorgen

Försäkring i skolan och förskolan

Barn som går i skolan eller förskolan i Sverige har ofta ett försäkringsskydd för olycksfallsskador som sker under skoltid. I en del fall gäller försäkringen också för skador som skett på fritiden. Däremot ger skolans eller förskolans försäkring ingen ersättning för sjukdomar.

Exempel på ersättning från Försäkringskassan

Samhällets ersättning till barn som på grund av handikapp aldrig kommer att kunna yrkesarbeta är låg:

  • 19-30 år: Garanterad aktivitetsersättning, 8 027 kr/mån - 8 960 kr/mån. (Beloppet stiger ju äldre barnet blir).
  • 30 år – 65 år: Garanterad sjukersättning max 9 147 kr/mån.
  • Därutöver kan t ex bostadsbidrag (inkomstprövat), handikappersättning (max 2 576 kr/mån) betalas ut.

Till barn som blir långvarigt sjuka kan vårdnadshavaren få ersättning för merkostnader och ökat vårdbehov.

  • 0-19 år: Försäkringskassan kan besluta om helt vårdbidrag, 9 333 kr/mån (111 996 kr/år). Kan betalas upp till dess barnet är 19 år.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå