Vad ersätts?

Här får du information om vad som ersätts vid några olika typer av vanliga skador och händelser.

Tänk på att det är försäkringsvillkoren som avgör vad som ersätts vid en skada.