Om motorcykelförsäkringar

När du äger en mc måste du ha en trafikförsäkring eftersom det är lag på det. Alla motorcyklar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du får själv avgöra om du vill skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med motorcykeln.

Halvförsäkring

Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada.

Helförsäkring

Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av mc:n som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Avställning

Du ställer av din mc genom en anmälan till vägtrafikregistret. Antingen via Transportstyrelsens webbplats, mobilapp, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in din mc:s registreringsbevis.