Om mopedförsäkringar

Det finns två klasser av mopeder: Registrerade mopeder som också kallas klass I eller EU-mopeder. De får gå i högst 45 km/h. Sedan finns det oregistrerade mopeder, som också kallas klass II. De får gå i högst 25 km/h. Enligt lag måste du alltid ha trafikförsäkring för en moped av klass I - om den inte är avställd. En moped av klass II behöver bara vara trafikförsäkrad när du använder den. För båda kan du välja att teckna till halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som mopeden orsakar.  Det är obligatoriskt enligt lag att ha trafikförsäkring för en moped klass I, så länge den inte är avställd. Det gäller även för mopedbil samt för elcykel om cykelns motor ger krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim. En moped klass II måste bara ha trafikförsäkring när den används.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, rättsskyddsförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolag ingår även glasförsäkring. Räddningsförsäkring ingår bara i klass för registrerade mopeder. 

Helförsäkring

En helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på mopeden vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av mopeden som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie. Undantag finns om ägaren är omyndig och saknar körkort, då ska vårdnadshavare registreras som ägare och teckna försäkring.