Semesteravbrott - ersättning om du inte kan använda husbilen på semestern

Det ingår normalt ersättning för semesteravbrott i en husbilsförsäkring när husbilen är halv- eller helförsäkrad. Ersättningen kan betalas ut om du inte kan använda husbilen på semestern efter en skada. Skadan i sig måste vara ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren.

Skyddet för semesteravbrott innebär oftast att du får en kontant ersättning om husbilen inte kan användas på grund av en skada. Det krävs som regel att skadan är ersättningsbar enligt din halv- eller helförsäkring. Om olyckan skulle vara framme och skadan medför avbrott i en påbörjad semesterresa kan du få kontant ersättning från husbilsförsäkringen.

Ersättningens storlek

Du kan få ersättning för de dagar som husbilen inte kan användas. Ersättningen ligger som regel på 300 kr - 500 kr per dag och är hos de flesta bolag begränsad till högst 21 dagar. Det finns dock bolag som betalar ut ersättning för upp till 45 dagar. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för en del av hyrbilskostnaden för att hyra en husbil och fortsätta resan.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå