Räddning och assistans av husbil

Om du har en halv- eller helförsäkring ingår det en räddningsförsäkring. Om din husbil har skadats, råkat ut för driftsstopp eller blivit stulen ersätter räddningsförsäkringen hemtransport av föraren och passagerarna samt bärgning till närmaste verkstad. Det finns också möjlighet till ytterligare hjälp om du tecknar en tilläggsförsäkring för assistans.

Vad gäller räddningsförsäkringen för

Räddningsförsäkringen betalar kostnaderna för att transportera förare och passagerare till hemorten. Den ersätter även bärgning till närmaste lämpliga verkstad om husbilen har skadats, råkat ut för driftsstopp eller blivit stulen. Om föraren inte kan köra husbilen på grund av sjukdom går det också vanligtvis att få ersättning för hemresan för passagerarna. 

Vad gäller räddningsförsäkringen inte för

Räddningsförsäkringen gäller hos de allra flesta försäkringsbolag inte för driftsstopp som beror på att drivmedlet har tagit slut. 

Aktsamhetskrav

I räddningsförsäkringen finns det aktsamhetskrav som måste vara uppfyllda för att bolaget ska betala full ersättning. Till exempel får inte husbilen utsättas för onormala påfrestningar.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av kostnaden som du måste betala själv varierar, men ligger ofta mellan 500 kr och 1 500 kr.

Hämtning av husbilen

Det är du som försäkringstagare som ansvarar för att hämta den oskadade eller reparerade husbilen men försäkringsbolaget ska betala skäliga kostnader för hämtningen.

Assistansförsäkring

Om du vill förstärka det skydd du har genom räddningsmomentet i halv- eller helförsäkringen kan du teckna en assistansförsäkring. Då får du normalt hjälp på plats inom en timme och försäkringen gäller utan självrisk. Exempel på vad som brukar ingå är : Reparation, låsöppning, bärgning och hotellövernattning.

Tillägg eller separat?

Du kan antingen teckna Assistans som ett tillägg till en halv- eller helförsäkring eller som en separat försäkring. Om du tecknar en separat assistansförsäkring i annat bolag är det viktigt att kontrollera om den är personlig eller gäller för föraren av husbilen oavsett vem i familjen som är förare. Det kan också finnas begränsningar för vilken fordonsklass försäkringen omfattar. Vanligtvis omfattar assistansförsäkringen inte fordon i klass 2.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå