Personligt lösöre i husbilen

I en husbilsförsäkring ingår det ofta ett skydd för personlig egendom som du tar med dig på semestern. Beroende på försäkringsbolag varierar den möjliga ersättningen mellan 20 000 kr och 80 000 kr.

Det ingår ofta ett skydd för din personliga egendom i husbilsförsäkringen. För att försäkringen ska gälla för personligt lösöre ska du ha "medfört det", det vill säga särskilt tagit det med dig på semestern och du ska förvara sakerna i den låsta husbilen.

Ersättningens storlek

Hur stort värde skyddet för personligt lösöre gäller varierar mellan allt ifrån 20 000 kr till 80 000 kr. Det kan vara bra att känna till att utöver skyddet för personlig egendom i husbilsförsäkringen så kan din medförda egendom också omfattas av det så kallade bortaskyddet i din hemförsäkring.