Maskin- och elektronikskada i husbil

Om du har en halv- eller helförsäkring ingår en maskinskadeförsäkring. Då kan du få ersättning för skador på olika komponenter som räknas upp i försäkringsvillkoren, till exempel på motorn, elektronik, växellådan, klimatanläggningen med mera.

De flesta försäkringsbolag ersätter också skador på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem. Det är också vanligt att maskinskadeförsäkringen ersätter skador på till exempel en klimatanläggning och hushållsmaskiner i husbilens boendedel.

Åldersbegränsning och körsträckebegränsning

I villkoren finns både en ålders- och körsträckebegränsning. Vanligtvis ska husbilen inte vara äldre än  8-10 år eller ha gått 10 000-12 000 mil. Om husbilen är äldre eller har gått längre upphör maskinskadeförsäkringen. Det räcker alltså att en av gränserna har överskridits för att försäkringsskyddet ska upphöra.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa, till exempel att husbilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar mellan bolagen men också hos samma försäkringsbolag beroende på husbilens ålder och körsträcka.

Direktimporterad husbil

Med direktimporterad husbil menas en husbil som inte är importerad till Sverige av tillverkaren eller en svensk generalagent. En del försäkringsbolag tar ut högre självrisk för en husbil som är direktimporterad till Sverige. Hos några bolag gäller försäkringen inte alls för husbilar som direktimporterats som begagnade till Sverige.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att anvisa en viss reparatör så det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget innan skadan repareras.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå