Glasskada i husbil

Om du har en halv- eller helförsäkring på din husbil ingår en glasförsäkring. Då kan du få ersättning till exempel när husbilens vindruta, sidoruta eller bakrutor krossats eller spräckts. Stenskott ersätts av glasförsäkringen men inte skador efter en kollision, dikeskörning eller skadegörelse. 

Skador på ett glastak eller en taklucka ersätts inte genom glasförsäkringen. För att få ersättning för skador på glastaket eller takluckan krävs att du har en vagnskadeförsäkring på husbilen.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, är ofta 1 500 kr eller 35 procent av kostnaden och lägst 1 000 kr. Men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras i stället för att bytas ut varierar självrisken mellan 0 kr och 200 kr.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du råkat ut för en glasskada bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att få uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en viss reparatör enligt försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå