Vad ersätts i en husbilsförsäkring?

Här hittar kan du läsa om vad som ingår i en husbilsförsäkring och vad som kan vara viktigt att tänka på när du ska skaffa husbilsförsäkring. Kontrollera till exempel hur försäkringen ersätter personligt lösöre, semesteravbrott och läckage i bodelen.

Tänk på att det är försäkringsvillkoren som avgör vad som ersätts vid en skada.

Viktigt att tänka på

Du bör också tänka på följande:

  • Om du funderar på att hyra ut din husbil ska du vara medveten om att försäkringen normalt inte gäller om husbilen hyrs ut eller lånas ut mot betalning.
  • Är du ägare till en husbil med ett högt värde kan det finnas begränsningar i ersättningen hos många försäkringsbolag. Det kan till exempel finnas krav på att husbilen utrustas med spårsändare för att du ska få ersättning vid en stöld.
  • Det förekommer också att försäkringen gäller med en extra självrisk om föraren inte är försäkringstagaren eller är folkbokförd på samma adress som försäkringstagaren.
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå