Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader i tvister och brottmål. Försäkringen gäller för dig som ägare, brukare eller förare av den försäkrade bilen. Rättsskydd ingår i halv- och helförsäkringar.

Rättsskyddet gäller för

Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tvister om köp och försäljning eller felaktiga reparationer är exempel på vanliga tvister som ersätts. Dessutom gäller den hos de flesta försäkringsbolag även för brottmål där du som förare misstänks för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Vilken försäkring gäller?

Rättsskydd beviljas vanligtvis av det bolag där bilen var försäkrad vid händelsen som ligger till grund för anspråket. Till exempel lämnas ersättning vid tvist om personskada normalt ur den försäkring som gällde när trafikolyckan inträffade även om tvisten uppkommer långt efter olyckan. Det finns skillnader och några försäkringsbolag beviljar rättsskydd ur den försäkring som var gällande när tvisten uppkom. Det kan tyvärr leda till att du inte beviljas rättsskydd om du byter försäkringsbolag.

Rättsskyddet gäller inte för

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värden, så kallade småmål. Gränsen för vad som är ett småmål går vid 50 procent av prisbasbeloppet (2019 är gränsen 23 250 kr). Hos många försäkringsbolag gäller försäkringen ändå om du hamnar i tvist med ditt eget försäkringsbolag, även om tvisten rör ett lägre belopp.

Juridiskt ombud

För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita ett ombud som företräder dig i tvisten eller brottmålet. Ombudet ska vara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller en annan lämplig person.  

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ut från försäkringen varierar mellan 130 000 - 380  000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken varierar mellan 20 - 25 procent av ombuds- och rättegångskostnaderna.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå