Räddning

En räddningsförsäkring ingår i halv- och helförsäkringar. Den betalar kostnaderna för att transportera förare och passagerare till hemorten om bilen har skadats, råkat ut för driftsstopp eller blivit stulen. Försäkringen ersätter också kostnaden för bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Aktsamhetskrav

I räddningsförsäkringen finns det aktsamhetskrav som måste vara uppfyllda för att bolaget ska betala full ersättning. Till exempel får inte bilen utsättas för onormala påfrestningar.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av kostnaden som du måste betala själv, är ofta 1 200 - 1 500 kr.

Hämtning av bilen

Det är du som ansvarar för att hämta den oskadade eller reparerade bilen men försäkringsbolaget ska betala skäliga kostnader för hämtningen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå