Glas

Glasförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkringar, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakrutor krossats eller spräckts.

Stenskott ersätts av glasförsäkringen men inte skador efter en kollision eller dikeskörning. Skador på glastak ersätts inte genom glasförsäkringen. För att få ersättning för skador på glastaket krävs att du har en vagnskadeförsäkring på bilen.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv är ofta 1 500 kr eller 35 procent av kostnaden och lägst 1 500 kr. Men andra självrisker förekommer. Om rutan repareras i stället för att bytas ut varierar självrisken mellan 0 - 200 kr.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du råkat ut för en glasskada bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att få uppgift om vilken glasmästare du kan vända dig till. Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en viss reparatör enligt försäkringsvillkoren .

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå