Vad ingår i en vanlig bilförsäkring?

En vanlig bilförsäkring består alltid av den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter alla personskador samt sakskador som orsakats med bilen. Du kan utöka skyddet till att omfatta skador på din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar som bland annat ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador.

Bilförsäkringar är mer lika än olika vad gäller innehåll. Det som skiljer dem åt är framför allt hur bolagen ersätter olika händelser inom de olika försäkrade händelserna. Vissa bolag har också bakat in ett extra skydd i den vanliga hel- eller halvförsäkringen. Det gäller framförallt de storprodukter som du kan teckna hos vissa bolag. Andra tycker i stället att du kan välja en standardprodukt som grund och därefter välja olika tillägg till den.

Du kan också välja att teckna till ett extra skydd hos specialiserade bolag som bara tillhandahåller ett begränsat utbud av produkter som till exempel assistansförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå