Köra bil utomlands

När du hyr bil eller ett annat motorfordon utomlands kan försäkringsskyddet vara sämre än i Sverige. Kör du däremot en svenskregistrerad bil gäller din egen bilförsäkring i vissa länder och svensk trafikförsäkring i hela världen.

Alla svenska medborgare och de som är bosatta i Sverige omfattas av den svenska trafikförsäkringen om de i ett svenskregistrerat fordon råkar ut för en personskada i en trafikolycka utomlands. Normalt räcker det med att fordonet har en svensk registreringsskylt för att försäkringen ska gälla, men några länder kräver att du också kan visa upp ett s k Grönt kort. Din egen bilförsäkring kan också gälla om du kan visa upp det Gröna kortet. Gröna kortet-samarbetet gäller i nästan alla länder i Europa samt några andra länder runt Medelhavet.

Hyra bil, motorcykel eller andra motorfordon utomlands

I många länder är risken stor att hyrförsäkringen ger ett dåligt skydd eller i värsta fall inget skydd alls. Fordonets trafikförsäkring täcker kanske inte de skador du själv, någon annan person eller ett fordon kan råka ut för. Du bör åtminstone skaffa dig en särskild så kallad förarplatsförsäkring. Annars får du ingen ersättning alls om du råkar ut för en singelolycka eller om du ensam orsakar en olycka. Läs igenom hyresvillkoren noggrant och komplettera ditt försäkringsskydd både för person- och sakskador om det behövs. Risken är stor att försäkringen ger ett dåligt skydd eller i värsta fall inget skydd alls.

Fotografera din hyrbil

Det kan bli rejält dyrt att hyra bil utomlands. Räkningar som gäller påstådda skador, små som stora, kan ibland kan uppgå till flera tusen kronor.

Du ska vara väldigt noggrann när du hyr bil. Dels ska du läsa försäkringsvillkoren noga, dels ska du fotografera bilen både före och efter att du hyrt den. Då kan du enkelt visa på vilka skador som är gamla och nya.

Inom eller utanför EU

Försäkringsskyddet varierar mellan EU-länderna men det är större skillnad och ännu viktigare att ta reda på hur försäkringsskyddet ser ut när du hyr ett fordon utanför EU. Se till att du får en försäkring som motsvarar svensk trafikförsäkring. Den brukar kallas "third party liability". Försäkringen bör även täcka skador på bilen. I flera länder, till exempel USA och Australien, kan kostnaden för försäkringen bli nästan lika stor som bilhyran.

Trafikskadad utomlands

Det finns rutiner för att ersätta svenskar som drabbats av en skada i trafiken utomlands. Systemet innebär att utländska försäkringsbolag har utsett skaderegleringsrepresentanter i Sverige som du ska vända dig till. Om du själv vållar en trafikolycka i utlandet behandlas ditt skadeståndsansvar av en representant för ditt försäkringsbolag eller av en särskild sektion i landet där olyckan skedde.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå